Головна > Текстові публікації > Про Комітет > Загальна інформація

Діяльність Комітету

11 березня 2019, 17:39

Підкомітети Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя 8 скликання


Докладніше
1. Підкомітет з питань конституційного законодавства та  конституційного судочинства

Предмети відання:

- конституційне законодавство;

- внесення змін до Конституції України та Конституції Автономної Республіки Крим;

- конституційне судочинство, правовий статус Конституційного Суду України, статус суддів Конституційного Суду України;

- стандарти нормотворчої діяльності та планування законодавчої діяльності Верховної Ради України.

Склад підкомітету:

Голова підкомітету - Ковальчук Н.В.

Члени: Голуб В.В., Іллєнко А.Ю., Міщенко С.Г., Новак Н.В., Писаренко В.В., Черненко О.М.

 

2. Підкомітет з питань правового статусу Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та їх членів

Предмет відання:

- правовий статус Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та їх членів.

Склад підкомітету:

Голова підкомітету - Романюк Р.С.

Члени: Ковальчук Н.В., Алєксєєв І.С., Алексєєв С.О., Голуб В.В., Ківалов С.В.,
Лапін І.О., Македон Ю.М., Міщенко С.Г., Німченко В.І., Новак Н.В., Помазанов
А.В., Сидорович Р.М., Шпенов Д.Ю.

 
3. Підкомітет з питань судоустрою, статусу суддів, забезпечення діяльності судів, правового статусу Державної судової адміністрації України

Предмети відання:

- судоустрій, статус суддів, забезпечення діяльності судів;

- правовий статус Державної судової адміністрації України.

Склад підкомітету:

Співголови підкомітету - Македон Ю.М., Мельниченко В.В.

Члени: Ковальчук Н.В., Алексєєв С.О., Лозовой А.С., Міщенко С.Г., Німченко В.І.,

Новак Н.В., Помазанов А.В., Сидорович Р.М., Супруненко О.І.,  Шпенов Д.Ю., Яніцький В.П.

 
  4. Підкомітет з питань виборів і референдумів

Предмети відання:

- законодавче забезпечення організації та порядку проведення виборів і референдумів;

- правовий статус Центральної виборчої комісії; членів Центральної виборчої комісії.

Склад підкомітету:

Голова підкомітету – Черненко О.М.

Члени: Голуб В.В., Денисенко А.С., Денисенко В.І., Іллєнко А.Ю., Міщенко С.Г., Новак Н.В.

 

 5. Підкомітет з питань законодавчого забезпечення діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та статусу і діяльності політичних партій, громадських об’єднань

Предмети відання:

- законодавче забезпечення діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

- статус та діяльність політичних партій, громадських об’єднань.
Склад підкомітету:

Голова підкомітету – Новак Н.В.

Члени: Денисенко В.І., Іллєнко А.Ю., Міщенко С.Г., Соболєв С.В., Черненко О.М.

 

 6. Підкомітет з питань діяльності органів юстиції

Предмети відання:

- організація та діяльність органів юстиції;

- організація та діяльність органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб);

- організація та діяльність нотаріату;

- судова експертиза;

- міжнародний комерційний арбітраж, третейське судочинство, медіація.

Склад підкомітету:

Голова підкомітету – Алексєєв І.С.

Члени: Ковальчук Н.В., Алексєєв С.О., Голуб В.В., Лапін І.О., Лозовой А.С., Македон Ю.М., Міщенко С.Г., Новак Н.В., Помазанов А.В., Романюк Р.С., Сидорович Р.М., Соболєв С.В., Шпенов Д.Ю., Яніцький В.П.

 

 7. Підкомітет з питань цивільного та адміністративного законодавства

Предмети відання:

- цивільне законодавство;

- адміністративне законодавство.

Склад підкомітету:

Голова підкомітету – Шпенов Д.Ю.

Члени: Грановський О.М., Мельниченко В.В., Супруненко О.І.

 

 8. Підкомітет з питань цивільного, господарського та адміністративного судочинства

Предмети відання:

- цивільне судочинство;

- господарське судочинство;

- адміністративне судочинство.

Склад підкомітету:

Голова підкомітету – Грановський О.М.

Члени: Ковальчук Н.В., Алєксєєв С.О., Голуб В.В., Лозовой А.С., Македон Ю.М., Сидорович Р.М., Ткачук Г.В., Шпенов Д.Ю., Яніцький В.П.

 

9. Підкомітет з питань діяльності адвокатури та регулювання надання правової допомоги громадянам.

Предмети відання:

- діяльність адвокатури;

- регулювання надання правової допомоги громадянам.

Склад підкомітету:

Голова підкомітету – Помазанов А.В.

Члени: Алексєєв І.С., Алєксєєв С.О., Лапін І.О., Македон Ю.М., Сидорович Р.М.


10. Підкомітет з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини.

Предмети відання:

- виконання рішень Європейського суду з прав людини;

- використання практики Європейського суду з прав людини.

Склад підкомітету:

Голова підкомітету - Сидорович Р.М.

Члени: Алексєєв І.С., Іллєнко А.Ю., Новак Н.В., Помазанов А.В.


11. Підкомітет з питань засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні.

Предмети відання:

- питання засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні;

- правові основи заборони пропаганди символіки комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні;

- порядок ліквідації символів комуністичного режиму.

Склад підкомітету:

Голова підкомітету – Іллєнко А.Ю.

Члени підкомітету: Новак Н.В., Помазанов А.В., Сидорович Р.М., Черненко О.М.