Діяльність Комітету

12 червня 2015, 13:51

Інформація Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя щодо обрання на посади суддів безстроково

ІНФОРМАЦІЯ

 

Комітету Верховної Ради України

з питань правової політики та правосуддя

щодо обрання суддів на посади безстроково

 

Відповідно до статті 214 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України від 10 лютого 2010 року № 1861-VI, до повноважень Комітету з питань правової політики та правосуддя віднесено питання попереднього розгляду матеріалів щодо обрання суддів безстроково.

Разом з тим, змінами до Закону України «Про судоустрій та статус суддів» в редакції Закону України від 192-VIII від 12 лютого 2015 року Комітет позбавлено повноважень перевіряти матеріали щодо конкретних суддів. Згідно із частиною четвертою статті 214 Регламенту Верховної Ради України в редакції Закону України від 192-VIII від 12 лютого 2015 року комітет, до предмета відання якого належать питання судоустрою та статусу суддів, вносить на розгляд Верховної Ради України питання про обрання кандидата на посаду судді безстроково в тридцятиденний строк з дня надходження до Верховної Ради України відповідного подання Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя за результатами розгляду на своїх засіданнях 18 березня 2015 року, 23 квітня 2015 року та 13 травня 2015 року внесено на розгляд Верховної Ради України відповідно проекти постанов про обрання суддів за реєстр. №№ 2451; 2726 та 2726-1.

На виконання доручення Голови Верховної Ради України від 12 травня 2015 року (до вх. № 108394) за результатами опрацювання листа Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Голові Верховної Ради направлено проекти постанов Верховної Ради України про обрання суддів для подальшого їх внесення у порядку, встановленому частиною п’ятою статті 214 Регламенту Верховної Ради України (лист Комітету № 04-29/9-2572 (124189) від 20 травня 2015 року).

 

21 травня 2015 року Верховною Радою України восьмого скликання вперше розглянуто питання про обрання суддів безстроково.

Головою Верховної Ради України внесено на розгляд Верховної Ради України проекти Постанов про обрання суддів за реєстр. № 2921 та  № 2926. У цих проектах постанов зазначені судді, які попередньо були включені до раніше внесених Комітетом проектів постанов.

Під час опрацювання, підготовки та розгляду зазначених постанов, не було враховано тієї обставини, що внесені раніше Комітетом проекти Постанов за реєстр. №№ 2451, 2726 та № 2726-1 не відкликано та не знято з розгляду парламенту, у зв’язку із чим у картці проходження зазначених проектів Постанов зазначається інформація про те, що вони очікують розгляду.

Під час оголошення питання про обрання суддів на засіданні Верховної Ради України 21 травня 2015 року головуючим не оголошено реєстраційні номери проектів постанов про обрання суддів, які розглядаються. На пленарному засіданні було зачитано перелік суддів для обрання на посади безстроково, які були включені до різних проектів постанов та подань із числа зазначених вище.

Разом з тим, на голосування головуючим оголошено проект постанови за реєстр. №2921.

Згідно з стенограми розгляду питання у проекті Постанови № 2921:

- включено суддів, зазначених у проекті Постанови № 2926;

- вилучено суддю Снятинського районного суду Івано-Франківської області Калиновського Михайла Михайловича, суддю Першотравневого районного суду міста Чернівці Федіну Аліну Василівну; суддю Волинського окружного адміністративного суду Волдінера Фелікса Арнольдовича; суддю Сумського районного суду Сумської області Черних Оксану Миколаївну; суддю Чернівецького окружного адміністративного суду Боднарюка Олега Васильовича;

- головуючим не озвучено під час засідання кандидатуру судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Дубановської Ірини Дмитрівни, зазначеної в проекті постанови за реєстр. № 2921;

- підтверджено включення суддів господарського суду міста Києва Гавриловської Ірини Олександрівни, Курдельчука Ігоря Даниловича та Привалова Артема Ігоровича;

- вилучено суддів Вінницького окружного адміністративного суду Жданкіну Наталію Володимирівну та Свентуха Віталія Михайловича;

- включено суддю Вінницького міського суду Вінницької області Каленяка Руслана Анатолійовича; суддю окружного адміністративного суду міста Києва Федорчука Андрія Богдановича; суддю господарського суду Київської області Бацуцу Віталія Михайловича.

Зважаючи на вищевикладене, Постанова Верховної Ради України «Про обрання суддів» від 21 травня 2015 року № 479-VIII підготовлена на підпис Голови Верховної Ради України відповідно до стенограми пленарного засідання Верховної Ради України та результатів голосування 21 травня 2015 року.

 

Слід наголосити, що на даний момент на розгляді Верховної Ради України все ще залишаються внесені раніше Комітетом проекти постанов за реєстр. №№ 2451, 2726 та № 2726-1. Крім того, за результатами опрацювання листа Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Голові Верховної Ради направлено проекти постанов Верховної Ради України про обрання суддів для подальшого їх внесення на розгляд Верховної Ради України (лист Комітету № 04-29/9-2572 (124189) від 20 травня 2015 року).

 

Таким чином, у Комітеті з питань правової політики та правосуддя немає на розгляді жодних матеріалів щодо обрання суддів на посади безстроково.

 

Разом з тим, останні події та інформаційні повідомлення щодо обрання суддів безстроково можуть свідчити про те, що окремі народні депутати України (їх помічники-консультанти) всупереч вимогам закону, який чітко визначає перелік органів, які уповноважені здійснювати перевірку діяльності суддів, проводити люстрацію суддів та притягати їх до відповідальності, прикриваючись лозунгами про боротьбу з корупцією, оновлення влади намагаються, власне, запровадити корупційні схеми формування суддівського корпусу.

Зважаючи на зазначене, офіційно повідомляємо, що ані Верховна Рада України, ані Комітет з питань правової політики та правосуддя не уповноважували жодні громадські об’єднання чи інші суспільні утворення здійснювати будь-які заходи з перевірки суддів чи підготовки для розгляду Верховною Радою України чи Комітетом питань про обрання суддів на посади безстроково. Такі дії окремих осіб можуть розцінюватися як прояв впливу на суддів, що прямо заборонено Основним Законом України.

Більше того, слід наголосити, що будь-які пропозиції, вимоги чи натяки суддям від народних депутатів України, їхніх помічників-консультантів чи  будь-яких інших осіб на можливість сприяння у вирішенні питання щодо обрання чи необрання на посаду судді безстроково носять протиправний корупційний характер.

Зважаючи на зазначене, наполегливо просимо усіх, кому може бути відомою будь-яка інформація щодо таких протиправних корупційних дій, невідкладно звертатись до правоохоронних органів та, по-можливості, повідомляти про це Комітет з питань правової політики та правосуддя. 

 

 

Голова Комітету

Р. КНЯЗЕВИЧ