Діяльність Комітету

22 лютого 2021, 11:58

Рішення Комітету до Протоколу № 47 згідно порядку денного засідання Комітету з питань правової політики від 17 лютого 2021 року

 П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й

 засідання Комітету Верховної Ради України з питань

правової політики

середа, 17 лютого 2021 року

в режимі відеоконференції

час: 15:00

I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним

 Скорочення строків внесення альтернативних законопроектів

1.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, реєстр. № 5068 (Президент України) (невідкладний) - Висновок

Відповідальний: Костін А.Є. (Колісник І.В.)

 

Попередній розгляд

2.  Проект Закону про внесення зміни до Цивільного кодексу України щодо забезпечення прав осіб на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, реєстр. № 3752 (Третьякова Г.М.) - перенести розгляд на наступне засідання

Відповідальний: Калаур І.Р. (Стешенко О.О.)

 

3.  Проект Закону про відшкодування втрат немайнового характеру (моральної шкоди), реєстр. № 3929 (Калаур І.Р. та інші) - Висновок

Відповідальний: Калаур І.Р. (Стешенко О.О.)

 

4.  Проект Закону про паспорт громадянина України у формі книжечки, реєстр. № 3986 (Кабінет Міністрів України) - передати на розгляд підкомітету з питань політичної реформи та конституційного права

Відповідальний: Фріс І.П. (Галайденко Т.В.)

 

5.  Проект Закону про паспорт громадянина України у формі книжечки, реєстр. № 3986-1 (Новинський В.В. та інші) - передати на розгляд підкомітету з питань політичної реформи та конституційного права

Відповідальний: Фріс І.П. (Галайденко Т.В.)

 

6.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування, реєстр. № 4323 (Кабінет Міністрів України) - Висновок

Відповідальний: Фріс І.П. (Палагнюк А.А.)

 

7.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про політичні партії в Україні" щодо строків подання політичними партіями звітів про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, реєстр. № 4611 (Корнієнко О.С. та інші) - Висновок

Відповідальний: Фріс І.П. (Палагнюк А.А.)

 

8.     Проект Закону про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України щодо підвідомчості спорів, що виникають у сфері земельних відносин та спорів щодо нерухомого майна, реєстр № 3296 (Бабій Р.В. та інші) - Висновок

Відповідальний: Бабій Р.В.

 

Перше читання

9.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення положень про попередній договір), реєстр. № 2762 (Качура О.А. та інші) - Висновок

Відповідальний: Калаур І.Р. (Стешенко О.О.)

 

Друге читання

10. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про розвідку", реєстр. № 2415 (доручення від 27 січня 2021 року) - Висновок

Відповідальний: Новіков М.М. (Корнієнко-Зєнкова Н.М.)

 

11. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, реєстр. № 3985 (доручення від 16 грудня 2020 року) - продовжити роботу на наступному засіданні

Відповідальний: Новіков М.М. (Кравченко О.В.)

 

ІІ. Організаційні питання

12. Рекомендації слухань у Комітеті на тему «Виконання судових рішень як гарантія дієвості судового захисту»

Відповідальний: Божик В.І. (Палагнюк А.А.)

 

13. Рекомендації слухань у Комітеті на тему: «Проблеми виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини» 

Відповідальний: Бабій Р.В. (Корнієнко-Зєнкова Н.М.)

 

14. Робоча група з підготовки законопроекту про зміни системи місцевих судів на території України у зв’язку з утворенням (ліквідацією) районів - Рішення

Відповідальний: Костін А.Є. (Колісник І.В.)

 

15. Щодо доповнення складу Робочої групи з питання забезпечення належного фінансування судової влади в Україні - Рішення

Відповідальний: Демченко С.О. (Ткаченко О.Л.)

 

16. Внесення змін у складі Робочої групи щодо розробки законопроекту про врегулювання питання суддів Верховного Суду України та суддів вищих спеціалізованих судів - Рішення

Відповідальний: Демченко С.О. (Ткаченко О.Л.)


 17. Затвердження складу Робочої групи з питання  щодо удосконалення законодавства про Конституційний Суд України - Рішення
 

   Різне