Діяльність Комітету

19 вересня 2018, 12:00

Звіт про роботу Комітету з питань правової політики та правосуддя за період роботи VIІI сесії Верховної Ради України восьмого скликання (лютий - липень 2018 року)

      Комітет Верховної Ради України – орган Верховної Ради України, який утворюється з числа народних депутатів України для здійснення за окремими напрямами законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України, виконання контрольних функцій. Організація, повноваження та порядок діяльності комітетів Верховної Ради України визначаються Конституцією України, законами України "Про Регламент Верховної Ради України", "Про комітети Верховної Ради України", "Про статус народного депутата України", іншими законами України та постановами Верховної Ради України.

Відповідно до статті 11 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" комітети Верховної Ради України здійснюють законопроектну, організаційну та контрольну функції.

Комітет з питань правової політики та правосуддя за звітний період провів 7 відкритих засідань, на яких розглянув 159 питань, серед яких 146 – щодо проектів законів, із них 20 – із опрацювання яких Комітет визначено головним. Окрім того, Комітет розглянув 2 питання стосовно контрольної функції, а також низку інших питань.

Протягом всієї сесії члени Комітету та його секретаріат співпрацювали з іншими структурними підрозділами Апарату Верховної Ради України, зокрема, з Головним юридичним, Інформаційним, Головним науково-експертним, Головним організаційним управліннями Апарату Верховної Ради України, Управлінням комп’ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України, Головним управлінням документального забезпечення Апарату Верховної Ради України, Прес-службою Апарату Верховної Ради України, секретаріатами інших комітетів, депутатських фракцій і груп Верховної Ради України, а також із Інститутом законодавства Верховної Ради України.


 Законопроектна робота Комітету

Опрацювання законопроектів, щодо яких Комітет визначено головним

Серед законопроектів, із опрацювання яких Комітет визначено головним, найбільшу увагу до себе як зі сторони депутатського корпусу, так і зі сторони експертного середовища та громадськості привернули, насамперед, такі проекти законів:

-         про Вищий антикорупційний суд (реєстр. № 7440 від 22 грудня 2017 року), поданий Президентом України);

-         про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо антикорупційного суду (реєстр. № 7440-1 від 27 грудня 2017 року), поданий народним депутатом України Писаренком В.В.;

-         про Вищий антикорупційний суд (реєстр. № 7440-2 від 05 січня 2018 року), поданий народним депутатом України Капліним С.М.;

-         про Вищий антикорупційний суд (реєстр. № 7440-3 від 10 січня 2018 року), поданий народними депутатами України Сотник О.С. та іншими;

-         про Вищий антикорупційний суд (реєстр. № 7440-4 від 10 січня 2018 року), поданий народним депутатом України Луценком І.В.;

-         про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Вищий антикорупційний суд" (реєстр. № 7441 від 21 травня 2018 року), поданий Президентом України;

-         про утворення Вищого антикорупційного суду (реєстр. № 8497 від 19 червня 2018 року), поданий Президентом України;

-         про внесення змін до Конституції України (в частині скасування депутатської недоторканності) (реєстр. № 6773 від 19 липня 2017 року), поданий народними депутатами України Левченком Ю.В. та іншими;

-         про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України) (реєстр. № 7203 від 17 жовтня 2017 року), поданий Президентом України;

-         про внесення змін до статті 78 Конституції України щодо створення політичних передумов для стабільної та ефективної роботи Кабінету Міністрів України (реєстр. № 4357 від 01 квітня 2016 року), поданий народними депутатами України Ляшком О.В. та іншими;

-         про внесення змін до статті 99 Конституції України щодо удосконалення конституційної функції Національного банку України для забезпечення економічного зростання країни (реєстр. № 5303 від 21 жовтня 2016 року), поданий народними депутатами України Ляшком О.В. та іншими;

-         про внесення змін до статті 41 Конституції України щодо реалізації прав українських громадян на землю, збереження власності на сільськогосподарські землі в руках громадян України та сталого розвитку села на основі фермерських господарств (реєстр. № 6236 від 24 березня 2017 року), поданий народними депутатами України Ляшком О.В. та іншими;

-         про внесення змін до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Дніпропетровської області) (реєстр. № 8329 від 27 квітня 2018 року), поданий народними депутатами України Денисенком А.С. та іншими;

-         про внесення змін до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Кіровоградської області) (реєстр. № 8380 від 18 травня 2018 року), поданий народними депутатами України Горбуновим О.В. та іншими.

Комітетом на своєму засіданні 28 лютого 2018 року (протокол № 67) розглянуто законопроекти про Вищий антикорупційний суд (реєстр. № 7440), про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо антикорупційного суду (реєстр. № 7440-1), про Вищий антикорупційний суд (реєстр. № 7440-2), про Вищий антикорупційний суд (реєстр. № 7440-3), про Вищий антикорупційний суд (реєстр. № 7440-4) та рекомендовано Верховній Раді України проект Закону за реєстр. № 7440 прийняти за основу, у зв’язку із чим відхилити альтернативні проекти законів за реєстр. № № 7440-1,    7440-2, 7440-3, 7440-4.

01 березня 2018 року парламентом прийнято проект Закону про Вищий антикорупційний суд, реєстр. № 7440, в першому читанні. 21 травня 2018 року та 07 червня 2018 року на своїх засіданнях (протоколи № № 70, 71) Комітетом рекомендовано Верховній Раді України вказаний законопроект прийняти в другому читанні та в цілому у редакції, запропонованій Комітетом та з урахуванням пропозицій викладених Комітетом у Рішенні. 07 червня 2018 року законопроект прийнято як Закон.

20 червня 2018 року Комітетом розглянуто доопрацьований проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у зв’язку з прийняттям Закону України "Про Вищий антикорупційний суд" (реєстр. № 7441 від 21 травня 2018 року), поданий Президентом України як невідкладний та рекомендовано Верховній Раді України прийняти його за основу (протокол № 72).

21 червня 2018 року парламентом прийнято доопрацьований проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Вищий антикорупційний суд", реєстр. № 7441, в першому читанні. На засіданні 11 липня 2018 року (протокол № 73) Комітетом рекомендовано Верховній Раді України, відповідно до пункту 3 частини першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України, за результатами розгляду в другому читанні вказаного законопроекту визначитись щодо його прийняття. Наступного дня проект Закону за реєстр. № 7441 прийнято як Закон.

На своєму засіданні 20 червня 2018 року (протокол № 72) Комітет розглянув проект Закону про утворення Вищого антикорупційного суду (реєстр. № 8497) та рекомендував Верховній Раді України включити його до порядку денного восьмої сесії та за результатами його розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому. Наступного дня вказаний законопроект включено до порядку денного восьмої сесії та прийнято як Закон.

Також Комітетом на своєму засіданні 11 липня 2018 року (протокол № 73) розглянуто проекти законів про внесення змін до Конституції України (в частині скасування депутатської недоторканності), реєстр. № 6773, про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України), реєстр. № 7203, та рекомендовано Верховній Раді України встановити строк подання пропозицій та поправок до обох законопроектів – до 31 серпня 2018 року (включно); встановити строк опрацювання пропозицій та поправок до законопроектів комітетами Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України, з питань бюджету, з питань запобігання і протидії корупції, з питань європейської інтеграції у період до 19 вересня 2018 року (включно); встановити строк опрацювання пропозицій та поправок до законопроектів Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя та підготовки для надання народним депутатам України документів, передбачених частиною третьою статті 150 Регламенту Верховної Ради України, у період до 05 жовтня 2018 року (включно); розгляд законопроектів провести не раніше ніж через сім днів після надання народним депутатам відповідних висновків комітетів Верховної Ради України.

На тому ж засіданні Комітету розглянуто проекти законів про внесення змін до статті 78 Конституції України щодо створення політичних передумов для стабільної та ефективної роботи Кабінету Міністрів України (реєстр. № 4357), про внесення змін до статті 99 Конституції України щодо удосконалення конституційної функції Національного банку України для забезпечення економічного зростання країни (реєстр. № 5303), про внесення змін до статті 41 Конституції України щодо реалізації прав українських громадян на землю, збереження власності на сільськогосподарські землі в руках громадян України та сталого розвитку села на основі фермерських господарств (реєстр. № 6236), про внесення змін до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Дніпропетровської області) (реєстр. № 8329), про внесення змін до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Кіровоградської області) (реєстр. № 8380) та рекомендовано Верховній Раді України вказані законопроекти включити до порядку денного сесії Верховної Ради України восьмого скликання та направити до Конституційного Суду України для одержання висновків щодо їх відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

Крім того, з метою опрацювання проекту Виборчого кодексу України (реєстр. № 3112-1 від 02 жовтня 2015 року) до другого читання з урахуванням пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи, рішенням Комітету від 04 квітня 2018 року (протокол № 68) утворено робочу групу з підготовки до розгляду в другому читанні проекту Виборчого кодексу України та затверджено її персональний склад; керівником робочої групи призначено Голову підкомітету з питань виборів і референдумів – народного депутата України Черненка О.М. За результатами двох засідань підкомітету з питань виборів і референдумів та 13 засідань робочої групи всього опрацьовано 1063 правки.

 

Опрацювання законопроектів, щодо яких

Комітет подає висновки до головного Комітету

 

Протягом роботи восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання Комітетом підготовлено 126 висновків стосовно відповідності законопроектів положенням Конституції України, із них 30 – законопроекти, спрямовані на врегулювання відносин щодо законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності; 15 – аграрної політики та земельних відносин; 11 – податкової та митної політики; 9 – фінансової політики і банківської діяльності; 7 – економічної політики; 6 – соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення; по 5 – будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства; запобігання і протидії корупції; по 4 – державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування; національної безпеки і оборони; науки і освіти; промислової політики та підприємництва; сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму; по 3 – охорони здоров’я; у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю; по 2 – бюджету; інформатизації та зв'язку; Регламенту та організації роботи Верховної Ради України; прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин; свободи слова та інформаційної політики; по 1 – паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки; європейської інтеграції.

При цьому за висновками Комітету жодний із законопроектів не містить положень, які суперечать нормам Основного Закону України.

Під час підготовки висновків щодо відповідності законопроектів нормам Конституції України до розгляду на засіданні Комітету члени Комітету керувалися не лише положеннями Основного Закону України та правовими позиціями Конституційного Суду України, а й враховували міжнародні стандарти у галузі прав людини, закріплені, зокрема, у Загальній декларації прав людини, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та протоколах до неї, Міжнародному пакті про громадянські і політичні права та Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права, Європейській соціальній хартії, а також прецедентною практикою Європейського суду з прав людини.

 

Повноваження Комітету щодо відбору

на посади суддів Конституційного Суду України

 

Протягом роботи восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання Комітетом продовжено розгляд питання щодо розгляду на конкурсних засадах кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України.

Так, Комітет на своєму засіданні 04 квітня 2018 року (протокол № 68) за результатами вивчення документів та відомостей, наданих кандидатами на посаду судді Конституційного Суду України Завгородньою І.М., Короткевичем М.Є., Первомайським О.О., Якимчук Н.Я., результатів спеціальної перевірки кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України, співбесід з ними, рекомендував Верховній Раді України визначитися шляхом голосування щодо призначення Завгородньої Ірини Миколаївни, Короткевича Миколи Євгеновича, Первомайського Олега Олексійовича, Якимчук Наталії Яківни на посаду судді Конституційного Суду України.

 

Повноваження Комітету щодо звільнення з посад та

призначення на посади членів Центральної виборчої комісії

 

Відповідно до пункту 21 статті 85 Конституції України та частини першої статті 6 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" до повноважень Верховної Ради України віднесено призначення на посади та звільнення з посад членів Центральної виборчої комісії за поданням Президента України.

Так, Комітет на своєму засіданні 18 квітня 2018 року (протокол № 69) розглянув питання щодо звільнення з посад членів Центральної виборчої комісії та рекомендував Верховній Раді України звільнити з посад членів Центральної виборчої комісії у зв’язку із закінченням строку повноважень. Крім того, Комітет рекомендував Верховній Раді України визначитися шляхом голосування щодо призначення Басалаєвої Алли Валентинівни, Бернацької Наталії Іларіонівни, Вербенського Михайла Георгійовича, Євстігнєєва Андрія Сергійовича, Єфремової Ірини Олексіївни, Желтової Ольги Миколаївни, Конопольського Олега Миколайовича, Кустової Світлани Миколаївни, Лотюк Ольги Степанівни, Плукаря Віталія Володимировича, Радченка Євгенія Володимировича, Сліпачук Тетяни Володимирівни, Шипілова Леонтія Миколайовича, Юзькової Тетяни Леонідівни на посади членів Центральної виборчої комісії.

 

 Контрольні повноваження Комітету

 

         На виконання статті 14 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» щодо взаємодії з Рахунковою палатою та контролю за виконанням Державного бюджету України в частині, що віднесена до предметів відання Комітету, Комітет:

-         на своєму засіданні 04 квітня 2018 року (протокол № 68) розглянув та прийняв до уваги інформацію, викладену в листі Голови Рахункової палати щодо результатів аудиту ефективності використання коштів, виділених на здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України;

-         на своєму засіданні 18 квітня 2018 року (протокол № 69) розглянув та прийняв до уваги інформацію, викладену в листі Рахункової палати щодо результатів аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, призначених на фінансову підтримку всеукраїнських громадських об’єднань ветеранів.

 

Заходи проведені Комітетом

 

На виконання Плану роботи Комітету за період роботи восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання Комітет з питань правової політики та правосуддя 27 березня 2018 року провів круглий стіл на тему: "Виконання рішень Європейського суду з прав людини у справах "Юрій Миколайович Іванов проти України" та "Бурмич та інші проти України": вимоги щодо заходів загального характеру".

У заході, організованому підкомітетом з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини спільно з Міністерством юстиції та проектом Ради Європи "Підтримка виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини", взяли участь народні депутати, представники Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів, Верховного Суду, міністерств, міжнародних організацій, в тому числі Ради Європи, науково-експертних установ, громадських організацій. Учасники заходу обговорили індивідуальні та загальні підходи, які необхідні для повного виконання рішень Європейського суду з прав людини в справах "Бурмич та інші проти України" та "Юрій Миколайович Іванов проти України", а також пропозиції Міністерства юстиції України щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних з виникненням заборгованості держави за рішеннями судів, та загальні підходи для попередження схожої ситуації в майбутньому.

 

Діяльність Комітету щодо опрацювання звернень громадян

і здійснення особистого прийому громадян

 

Значний обсяг роботи Комітету складає розгляд звернень, які надходять за допомогою засобів зв’язку та на особистому прийомі громадян, у порядку та згідно із вимогами Закону України "Про звернення громадян". При опрацюванні звернень Комітет, діючи в межах своїх законодавчо визначених повноважень та предметів відання, не лише надає відповіді по суті звернень з роз’ясненням норм чинного законодавства України, а й знаходить по можливості шляхи вирішення порушених у них питань.

Так, до Комітету за період роботи сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (з 05 лютого 2018 року по 13 липня 2018 року) надійшло 587 звернень, які можна класифікувати:

1)      за ознакою надходження:

                    первинні – 223;

                    повторні – 202;

                    дублетні – 140;

                    неодноразові – 22;

2)      за видами:

                    пропозиції (зауваження) - 52;

                    заяви (клопотання) – 444;

                    скарги – 91;

3)      за суб’єктом:

                    індивідуальні – 549;

                    колективні – 37;

                    анонімне – 1;

4)      за результатами розгляду:

                    вирішено позитивно – 76;

                    відмовлено у задоволенні – 0;

                    надано роз’яснення – 429;

                    направлено за належністю – 154;

                    у процесі опрацювання – 15;

5)      більшість порушених у зверненнях питань стосуються:

                    забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян, запобігання дискримінації;

                    діяльності Верховної ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України;

                    соціального захисту;

                    державного будівництва, адміністративно-територіального устрою;

                    соціальної політики, соціального захисту населення;

                    фінансової, податкової, митної політики.

 

На особистому прийомі громадян, який відбувся 20 березня 2018 року, членам Комітету передано 14 письмових звернень громадян.

Окрім того, протягом звітного періоду до Комітету на розгляд надійшли 61 запит на публічну інформацію та 36 електронних петицій, які не набрали необхідної кількості голосів на їх підтримку.

Таким чином, усі письмові та усні звернення громадян, отримані як засобами поштового та електронного зв’язку, так і під час особистого прийому, були розглянуті та опрацьовані у секретаріаті Комітету. Головою Комітету, заступниками Голови Комітету та членами Комітету були надані відповідні доручення, які разом зі зверненнями громадян надіслані до компетентних органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

 

Висвітлення діяльності Комітету

 

Комітет на виконання Розпорядження Голови Верховної Ради України від 19 травня 2015 року № 699 "Про веб-ресурси Верховної Ради України" та затвердженого ним Положення "Про веб-ресурси Верховної Ради України", а також листа Керівника Апарату Верховної Ради України від 26 травня 2015 року № 06/3-99 (129527) продовжує інформувати громадськість про свою роботу.

На офіційному веб-сайті Комітету можна ознайомитися з інформацією про склад і структуру Комітету, секретаріат Комітету, проведені Комітетом та підкомітетами заходи (засідання Комітету, підкомітетів, "круглі столи" та інші події в Комітеті); розкладом засідань Комітету на період поточної сесії; змінами до розкладу засідань Комітету та порядку денного засідань Комітету; протоколами та аудіозаписами засідань та "круглих столів", стенограмами засідань, актами, прийнятими Комітетом (висновками, рішеннями, планами, пропозиціями та звітами Комітету), відомостями про законопроектну діяльність Комітету (а саме: із законопроектами, які перебувають на розгляді у Комітеті та винесені ним на обговорення, а також станом їх розгляду), інформацією щодо забезпечення взаємодії та зворотного зв’язку із Комітетом, фото- та аудіоматеріалами, що висвітлюють діяльність Комітету.

Секретаріат Комітету оперативно розміщує на офіційних веб-сайтах Комітету та Верховної Ради України актуальні відомості щодо діяльності Комітету, його членів, а також заходів, які відбуваються у Комітеті.

 

Співпраця Комітету з органами державної влади

та органами місцевого самоврядування

 

Комітет здійснює свої повноваження у тісній співпраці з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, діяльність яких пов’язана з предметами відання Комітету. Зокрема, представники Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Генеральної прокуратури України, Верховного Суду, Рахункової палати, Центральної виборчої комісії, а також Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, були присутні на засіданнях Комітету, робочих групах та "круглому столі".

 

 Підвищення професійної кваліфікації співробітниками

секретаріату Комітету. Міжнародна співпраця

 

Організаційно-інформаційне, консультативно-правове, методичне забезпечення діяльності Комітету, організацію проведення його засідань, а також забезпечення діяльності народних депутатів України – членів Комітету здійснює секретаріат Комітету.

З метою підвищення своєї професійної кваліфікації деякі співробітники секретаріату Комітету протягом звітного періоду пройшли навчання за професійною програмою в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, зокрема, з питань запобігання корупції; відвідали науково-практичний семінар НАТО "Жінки-лідерки та ключова роль організацій громадянського суспільства. Посилення цивільно-військової співпраці в Україні", тренінги "Виборчі системи" (за підтримки програми USAID UKaid та IFES) та "Регламент Верховної Ради", а також Курс навчальних семінарів з міжнародного гуманітарного права.

Також один співробітник секретаріату Комітету брав участі у програмі стажування Федерального міністерства закордонних справ Німеччини "High Level Experts Programme" (HLEP) (Німеччина, березень 2018 року), а також в програмі MATRA Rule of Law Training Programme (Грузія, березень 2018 року).

В свою чергу, члени Комітету протягом всієї сесії брали участь у засіданнях комітетів Парламентської асамблеї Ради Європи, які проходили в різних країни Європи.