Діяльність Комітету

05 березня 2018, 16:57

Звіт про роботу Комітету з питань правової політики та правосуддя за період роботи VIІ сесії Верховної Ради України восьмого скликання (вересень 2017 року - січень 2018 року)

      Комітет Верховної Ради України – орган Верховної Ради України, який утворюється з числа народних депутатів України для здійснення за окремими напрямами законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України, виконання контрольних функцій. Організація, повноваження та порядок діяльності комітетів Верховної Ради України визначаються Конституцією України, законами України «Про Регламент Верховної Ради України», «Про комітети Верховної Ради України», «Про статус народного депутата України», іншими законами України та постановами Верховної Ради України.

Відповідно до статті 11 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» комітети Верховної Ради України здійснюють законопроектну, організаційну та контрольну функції.

Комітет з питань правової політики та правосуддя за звітний період провів 4 відкриті засідання, на яких розглянув 185 питань, серед яких 169 – щодо проектів законів, із них 78 – із опрацювання яких Комітет визначено головним. Окрім того, Комітет розглянув 5 питань стосовно контролю за виконанням законів України, а також низку інших питань.

Протягом всієї сесії члени Комітету та його секретаріат співпрацювали з іншими структурними підрозділами Апарату Верховної Ради України, зокрема, з Головним юридичним, Інформаційним, Головним науково-експертним, Головним організаційним управліннями Апарату Верховної Ради України, Управлінням комп’ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України, Головним управлінням документального забезпечення Апарату Верховної Ради України, Прес-службою Апарату Верховної Ради України, секретаріатами інших комітетів, депутатських фракцій і груп Верховної Ради України, а також із Інститутом законодавства Верховної Ради України.

 

 Законопроектна робота Комітету

Опрацювання законопроектів, щодо яких Комітет визначено головним

Серед 78 законопроектів, із опрацювання яких Комітет визначено головним, найбільшу увагу до себе як зі сторони депутатського корпусу, так і зі сторони експертного середовища та громадськості привернули, насамперед, такі проекти законів:

- про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів (реєстр. № 6232 від 23 березня 2017 року), поданий Президентом України;

- про внесення змін до Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України та суддів) (реєстр. № 1776 від 16 січня 2015 року), поданий Президентом України;

- про внесення змін до Конституції України (в частині скасування депутатської недоторканності) (реєстр. № 6773 від 19 липня 2017 року), поданий народними депутатами України Левченком Ю.В. та іншими;

- про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України) (реєстр. № 7203 від 17 жовтня 2017 року), поданий Президентом України;

- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів (реєстр. № 7277 від 10 листопада 2017 року), поданий народними депутатами України Луценко І.С. та іншими;

- про антикорупційні суди (реєстр. № 6011 від 01 лютого 2017 року), поданий народними депутатами України Соболєвим Є.В. та іншими;

- проект Виборчого кодексу України (реєстр. № 3112 від 16 вересня 2015 року), поданий народним депутатом України Писаренком В.В., а також проект Виборчого кодексу України (реєстр. № 3112-1 від 02 жовтня 2015 року), поданий народними депутатами України Парубієм А.В. та іншими.

Комітет протягом шостої-сьомої сесій опрацьовував проект Закону про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів, реєстр. № 6232, та на своєму засіданні 03 жовтня 2017 року (протокол № 63) прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти його в другому читанні та в цілому з урахуванням пропозицій, викладених Комітетом у Рішенні. Вказаний законопроект прийнято парламентом як закон того ж дня.

Також Комітетом на своєму засіданні 18 жовтня 2017 року (протокол № 64) рекомендовано Верховній Раді України поданий Президентом України як невідкладний проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України та суддів), реєстр. № 1776, зняти з розгляду, а поданий 158 народними депутатами України проект Закону про внесення змін до Конституції України (в частині скасування депутатської недоторканності), реєстр. № 6773, та поданий Президентом України проект Закону про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України), реєстр. № 7203 – включити до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання та направити до Конституційного Суду України для одержання висновків щодо їхньої відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України. Наступного дня парламент включив зазначені законопроекти до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання та направив їх до Конституційного Суду України.

Крім того, Постановою Верховної Ради України № 2174-VIII від 07 листопада 2017 року прийнято за основу опрацьований Комітетом протягом шостої-сьомої сесій проект Виборчого кодексу України, реєстр. № 3112-1, а також доручено Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя доопрацювати зазначений проект Кодексу з урахуванням пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні. Наразі законопроект готується до другого читання в підкомітеті з питань виборів і референдумів Комітету.

На своєму засіданні 16 листопада 2017 року (протокол № 65) Комітет також рекомендував Верховній Раді України прийняти за основу проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів, реєстр. № 7277. Того ж дня його прийнято за основу парламентом. 05 грудня 2017 року (протокол № 66) на своєму засіданні Комітетом рекомендовано прийняти вказаний законопроект в другому читанні та в цілому як закон. 07 грудня 2017 року законопроект за реєстр. № 7277 прийнято парламентом.

Також Комітетом на своєму засіданні 16 листопада 2017 року (протокол № 65) рекомендовано Верховній Раді України проект Закону про антикорупційні суди, реєстр. № 6011, визнати відкликаним та зняти його з розгляду.

 Опрацювання законопроектів, щодо яких

Комітет подає висновки до головного Комітету

Протягом роботи сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання Комітетом підготовлено 91 висновок стосовно відповідності законопроектів положенням Конституції України, із них 32 законопроекти спрямовані на врегулювання відносин щодо законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності; 10 – податкової та митної політики; 8 – економічної політики; 6 – аграрної політики та земельних відносин; по 4 – будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства; промислової політики та підприємництва; по 3 – соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення; культури і духовності; сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму; по 2 – Регламенту та організації роботи Верховної Ради України; фінансової політики і банківської діяльності; національної безпеки і оборони; прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин; запобігання і протидії корупції; державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування; по 1 – бюджету; паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки; охорони здоров’я; науки і освіти; свободи слова та інформаційної політики; у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю.

При цьому за висновками Комітету жодний із законопроектів не містить положень, які суперечать нормам Основного Закону України.

Під час підготовки висновків щодо відповідності законопроектів нормам Конституції України до розгляду на засіданні Комітету члени Комітету керувалися не лише положеннями Основного Закону України та правовими позиціями Конституційного Суду України, а й враховували міжнародні стандарти у галузі прав людини, закріплені, зокрема, у Загальній декларації прав людини, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та протоколах до неї, Міжнародному пакті про громадянські і політичні права та Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права, Європейській соціальній хартії, а також прецедентною практикою Європейського суду з прав людини.

  Повноваження Комітету щодо відбору

на посади суддів Конституційного Суду України

Відповідно до частини першої статті 12 Закону України «Про Конституційний Суд України» підготовку питання щодо розгляду на конкурсних засадах кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України у Верховній Раді України здійснює комітет, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України, у порядку, визначеному Регламентом Верховної Ради України, з урахуванням положень цієї статті.

За Рішенням Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя від 03 жовтня 2017 року (протокол № 63) на підставі частини другої статті 12 Закону України «Про Конституційний Суд України» оголошено конкурс для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України.

Протягом тридцяти календарних днів з дня оголошення про початок прийому пропозицій депутатських фракцій (депутатських груп) депутатськими фракціями через Апарат Верховної Ради України до Комітету подані наступні кандидатури на вакантні посади суддів Конституційного Суду України: Завгородня І.М., Якимчук Н.Я., Первомайський О.О., Короткевич М.Є.

Крім того, до Комітету були подані документи Щербанюк О.В., Денисенко Н.М., Зайцева В.В., Савчина М.В.

За Рішенням Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя від 16 листопада 2017 року (протокол № 65) було встановлено відповідність осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, згідно з поданими ними документами, вимогам, встановленим Конституцією України та Законом України «Про Конституційний Суд України»: Завгородня І.М., Якимчук Н.Я., Первомайський О.О., Короткевич М.Є.

За тим самим рішенням Комітету повернуто без розгляду документи Щербанюк О.В., Денисенко Н.М., Зайцеву В.В., Савчину М.В. як такі, що подані з порушенням порядку, визначеного статтею 208-4 Регламенту Верховної Ради України.

Документи кандидатів на посади суддів Конституційного Суду України, які відповідають вимогам, встановленим Конституцією України та Законом України «Про Конституційний Суд України», передані Апарату Верховної Ради України для організації проведення спеціальної перевірки у порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції».

 

 Контрольні повноваження Комітету

На виконання статті 14 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» щодо аналізу практики застосування законодавчих актів у діяльності державних органів, їх посадових осіб з питань, віднесених до предметів відання комітетів, Комітет:

1) на своєму засіданні 03 жовтня 2017 року (протокол № 63) розглянув та прийняв до уваги інформацію Рахункової палати щодо результатів фінансового аудиту Конституційного Суду України;

2) на засіданні 16 листопада 2017 року (протокол № 65):

-         розглянув та прийняв до уваги інформацію щодо виконання положень Закону України «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України»;

-         розглянув та прийняв до уваги інформацію Рахункової палати щодо результатів аудиту ефективності використання коштів державного бюджету Національним агентством з питань запобігання корупції;

-         схвалив Роз’яснення Комітету щодо застосування окремих положень Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», пов’язаних із адвокатською таємницею та адвокатським запитом;

-         розглянув та прийняв до уваги надіслану міністерствами, органами державної влади інформацію щодо стану виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 9 квітня 2015 року № 317-VIII.

 

Заходи проведені Комітетом

На виконання Плану роботи Комітету за період роботи сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання Комітет з питань правової політики та правосуддя організував та провів наступні заходи:

-     слухання на тему: «Обговорення концептуальних змін до законодавства України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання» (жовтень 2017 року), на яких учасники обговорили низку важливих питань, зокрема: тенденції та перспективи розвитку засобів захисту права дитини на належне утримання, вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів, тимчасове обмеження боржника зі сплати аліментів у праві користування транспортним засобом, вогнепальною зброєю, праві на полювання як метод забезпечення виконання аліментних зобов’язань, невиконання аліментних зобов’язань як підстава для тимчасового обмеження права громадянина на виїзд за кордон, вдосконалення порядку притягнення боржника до кримінальної відповідальності за злісне ухилення від сплати аліментів;

-     «круглий стіл» на тему: «Законодавство про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні: стан виконання» (листопад 2017 року), на якому учасники заходу були проінформовані щодо стану виконання положень Закону, зокрема, в частині здійснених заходів, спрямованих на підвищення поінформованості громадськості про злочини, вчинені представниками комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, проведеної уповноваженими суб’єктами роботи з демонтажу пам’ятників, пам’ятних знаків відповідно до вимог Закону, перейменування населених пунктів, районів, бульварів, вулиць, інших об’єктів топоніміки населених пунктів, назви яких містили символіку комуністичного тоталітарного режиму.

У зазначених заходах взяли участь народні депутати України, представники органів державної влади, науковці, експерти, судді, нотаріуси, представники вищих навчальних закладів, міжнародного та вітчизняного експертного середовища, громадських об’єднань, асоціацій.

 

 Діяльність Комітету щодо опрацювання звернень громадян

і здійснення особистого прийому громадян

Значний обсяг роботи Комітету складає розгляд звернень, які надходять за допомогою засобів зв’язку та на особистому прийомі громадян, у порядку та згідно із вимогами Закону України «Про звернення громадян». При опрацюванні звернень Комітет, діючи в межах своїх законодавчо визначених повноважень та предметів відання, не лише надає відповіді по суті звернень з роз’ясненням норм чинного законодавства України, а й знаходить по можливості шляхи вирішення порушених у них питань.

Так, до Комітету за період роботи сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання надійшло 483 звернення, які можна класифікувати:

1)      за ознакою надходження:

                    первинні – 178;

                    повторні – 191;

                    дублетні – 94;

                    неодноразові – 20;

2)      за видами:

                    пропозиції (зауваження) - 20;

                    заяви (клопотання) – 381;

                    скарги – 82;

3)      за суб’єктом:

                    індивідуальні – 465;

                    колективні – 17;

                    анонімне – 1;

4)      за результатами розгляду:

                    вирішено позитивно – 73;

                    відмовлено у задоволенні – 1;

                    надано роз’яснення – 324;

                    направлено за належністю – 85;

                    у процесі опрацювання – 3;

5)      більшість порушених у зверненнях питань стосуються:

                    забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян;

                    діяльності Верховної ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України;

                    соціального захисту;

                    державного будівництва, адміністративно-територіального устрою.

На особистому прийомі громадян, який відбувся 22 вересня 2017 року, членам Комітету передано 20 письмових звернень громадян.

Окрім того, протягом звітного періоду до Комітету на розгляд надійшло 53 запити на публічну інформацію та 11 електронних петицій, які не набрали необхідної кількості голосів на їх підтримку.

Таким чином, усі письмові та усні звернення громадян, отримані як засобами поштового та електронного зв’язку, так і під час особистого прийому, були розглянуті та опрацьовані у секретаріаті Комітету. Головою Комітету, заступниками Голови Комітету та членами Комітету були надані відповідні доручення, які разом зі зверненнями громадян надіслані до компетентних органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

 

 Висвітлення діяльності Комітету

Комітет на виконання Розпорядження Голови Верховної Ради України від 19 травня 2015 року № 699 «Про веб-ресурси Верховної Ради України» та затвердженого ним Положення «Про веб-ресурси Верховної Ради України», а також листа Керівника Апарату Верховної Ради України від 26 травня 2015 року № 06/3-99 (129527) продовжує інформувати громадськість про свою роботу. На офіційному веб-сайті Комітету можна ознайомитися з інформацією про склад і структуру Комітету, секретаріат Комітету, проведені Комітетом та підкомітетами заходи (засідання Комітету, підкомітетів, «круглі столи» та інші події в Комітеті); розкладом засідань Комітету на період поточної сесії; змінами до розкладу засідань Комітету та порядку денного засідань Комітету; протоколами та аудіозаписами засідань та «круглих столів», стенограмами засідань, актами, прийнятими Комітетом (висновками, рішеннями, планами, пропозиціями та звітами Комітету), відомостями про законопроектну діяльність Комітету (а саме: із законопроектами, які перебувають на розгляді у Комітеті та винесені ним на обговорення, а також станом їх розгляду), інформацією щодо забезпечення взаємодії та зворотного зв’язку із Комітетом, фото- та аудіоматеріалами, що висвітлюють діяльність Комітету.

Секретаріат Комітету оперативно розміщує на офіційних веб-сайтах Комітету та Верховної Ради України актуальні відомості щодо діяльності Комітету, його членів, а також заходів, які відбуваються у Комітеті.

 

Співпраця Комітету з органами державної влади

та органами місцевого самоврядування

Комітет здійснює свої повноваження у тісній співпраці з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, діяльність яких пов’язана з предметами відання Комітету. Зокрема, представники Генеральної прокуратури України, міністерств юстиції, економічного розвитку і торгівлі, з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, соціальної політики, культури, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Українського інституту національної пам'яті були присутні на засіданнях Комітету, робочих групах, «круглих столах», комітетських слуханнях.

 

 Підвищення професійної кваліфікації співробітниками

секретаріату Комітету. Міжнародна співпраця

Організаційно-інформаційне, консультативно-правове, методичне забезпечення діяльності Комітету, організацію проведення його засідань, а також забезпечення діяльності народних депутатів України – членів Комітету здійснює секретаріат Комітету.

З метою підвищення своєї професійної кваліфікації деякі співробітники секретаріату Комітету пройшли навчання за професійною програмою в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, відвідали інформаційно-ознайомчий курс з актуальних питань діяльності НАТО та державної політики євроатлантичної інтеграції України «Champion 100», а також тренінг «Регламент Верховної Ради».

Крім того, Комітет продовжує роботу щодо налагодження міжнародної співпраці із залученням до роботи представників міжнародних експертних організацій, зокрема, і в рамках підписаного Меморандуму про співпрацю між Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя та Координатором проектів ОБСЄ в Україні.

Так, деякі співробітники секретаріату Комітету взяли активну участь у методологічному семінарі з питань впровадження прав людини, верховенства права та європейських стандартів в межах забезпечення реалізації законотворчої функції комітетів, проведеному Координатором проектів ОБСЄ в Україні спільно з Комітетом Верховної Ради України з питань європейської інтеграції (листопад-грудень 2017 року, Київська область).

Також деякі співробітники секретаріату Комітету підвищували свою професійну кваліфікацію за кордоном: під час навчального візиту щодо вивчення досвіду організації юридичної освіти (серпень-вересень 2017 року, Сполучені Штати Америки); участі у програмі MATRA Rule of Law Training Programme «Захист прав людини та національних меншин» (вересень 2017 року, Королівство Нідерландів); участі у зовнішньому тренінгу «Прикладний аналіз регуляторного впливу» (RIA) (жовтень 2017 року, Італійська Республіка); навчального візиту до Європейського суду з прав людини (жовтень, 2017 року, Французька республіка).

В свою чергу, члени Комітету взяли участь у Четвертій Глобальній конференції молодих парламентаріїв Міжпарламентського Союзу (листопад 2017 року, Канада), Регіональній конференції на тему: «Неправильне використання адміністративних ресурсів в електоральних процесах: значний виклик для демократичних виборів» (листопад 2017 року, Лондон), а також протягом всієї сесії брали участь у засіданнях комітетів Парламентської асамблеї Ради Європи, які проходили в різних країни Європи.