Діяльність Комітету

23 березня 2015, 18:37

12 лютого 2015 року відбулось засідання Комітету з питань правової політики та правосуддя

            12 лютого 2015 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя основним питанням порядку денного якого був розгляд законопроектів «Про забезпечення права на справедливий суд» № 1656 (ініціатор – Президент України) та «Про судоустрій і статус суддів» щодо удосконалення засад організації та функціонування судової влади відповідно до європейських стандартів 1497 (ініціаторинародний депутат Оксана Сироїд та її колеги). Як повідомив Голова Комітету Руслан Князевич, до законопроекту № 1656 подано 3123 правки, а до законопроекту № 1497 – 891 правка, що разом становить понад 4 тис. правок.

 

Законопроектом (реєстр. №1656), поданим Президентом України, та визначеним як невідкладний для позачергового розгляду Верховною Радою України, пропонується закласти правові засади для проведення судової реформи, яка забезпечила б ефективний захист прав і свобод громадян, інтересів юридичних осіб в судовому порядку, практичну реалізацію права на справедливий суд.

Документом пропонується викласти у новій редакції Закон "Про судоустрій і статус суддів", а також внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу, Кодексу адміністративного судочинства, Кримінального процесуального кодексу, законів "Про Вищу раду юстиції", "Про доступ до судових рішень", "Про судовий збір".

Законопроектом також передбачається внести зміни до Закону "Про Регламент Верховної Ради України" в частині визначення порядку призначення членів Вищої ради юстиції та припинення їх повноважень, порядку розгляду Верховною Радою питань про переведення судді, обраного безстроково, до суду такого ж рівня або до суду нижчого рівня та звільнення судді.

Проектом пропонується розширити права громадян щодо гарантій рівності перед законом і судом, гласності, відкритості судового процесу, обов'язковості рішень суду, унормування неупередженого розподілу судових справ.

Згідно із проектом, висновки Верховного Суду України щодо застосування норм права стають обов'язковими для суб'єктів владних повноважень, а суди мають їх враховувати, що забезпечить однакове застосування норм права.

Відповідно до міжнародних стандартів передбачається унормувати питання утворення судів, призначення суддів на адміністративні посади, оптимізації складу судів і їх діяльності. Зокрема, пропонується, що органи виконавчої влади не матимуть впливу на процедури утворення судів та визначення кількості суддів, зменшується кількість адміністративних посад у судах та склад суддів приводиться у відповідність до реального навантаження.

Проектом також пропонується уточнити і посилити гарантії незалежності і недоторканності суддів, їх права та обов'язки, запровадити новий текст присяги судді; встановити більш прозорі порядок призначення судді на посаду, включно з процедурами добору кандидатів, відбіркового і кваліфікаційного іспитів, підготовки і навчання кандидатів на посади суддів; унормувати процедури обрання суддів безстроково та їх призначення і переведення в інші суди, які мають проходити лише на конкурсних засадах.

Законопроектом передбачається регламентувати незалежне оцінювання професійного рівня судді, від результатів якого залежатиме його подальша кар'єра, а також чітко визначити підстави та порядок здійснення дисциплінарного провадження щодо суддів, запровадити вісім видів дисциплінарних стягнень, визначити чіткі строки притягнення суддів до відповідальності та строки погашення дисциплінарних стягнень. При цьому встановити гарантії захисту прав суддів та змагальності в дисциплінарному провадженні.

Проектом пропонуються внести зміни в організацію та порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, яка діятиме у складі кваліфікаційної і дисциплінарної палат і уточнити вимоги до членів Комісії, їх права і обов'язки, організацію діяльності і забезпечення.